چاپ        ارسال به دوست

برگزاری بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ICU بیمارستان انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع یکشنبه 24 تیر 97 از بخش ICU بیمارستان انستیتو کانسر مجتمع بازدید کرد.
در این دکتر لباف مدیر واحد نظارت بر درمان، دکتر اورندی نماینده معاونت دانشگاهی، تقوی زرگر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده واحد ایمنی بیمار، مهندس رسولی نماینده دفتر فنی، عسگری مسئول رسیدگی به امور پرستاری بیمارستان انستیتو کانسر، دکتر بیگ محمدی رئیس بخش ICU بیمارستان انستیتو کانسر، سیف نماینده مدیر خدمات پشتیبانی، ماهوش رئیس امور عمومی بیمارستان انستیتو کانسر، سالک سلطانی کارشناس ایمنی بیمار، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، عفیفه سوپروایزرکنترل عفونت، سعیدی سرپرستار بخش ICU بیمارستان انستیتو کانسر و سایر اعضاء حضور داشتند.
در ابتدای این بازدید کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم شد و مقرر گردید جهت رفع نواقص اقدام شود.


١٣:٢٠ - دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧    /    عدد : ٧٨٥١٥    /    تعداد نمایش : ٧٨خروج