به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > گزارش وقایع ناخواسته / خطا > گزارش خطا 
: شما اینجا هستید
 

نام و نام خانوادگی بیمار:
محل واقعه:
تاریخ واقعه:
اطلاعات تماس گزارش کننده(ایمیل/تلفن) درصورت تمایل:
آیا آسیب جدی به بیمار وارد شده است :
شرح واقعه:
**
نام و نام خانوادگی و سمت گزارش کننده(درصورت تمایل):

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021