به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت امور دانشگاهی > گروه های آموزشی 
: شما اینجا هستید
 

ده گروه از مجموع گرو ههای آموزشی دانشکده پزشکی و همچنین چهار گروه لوکال از گروههایی که چند بخش در بیمارستان دارند، به نمایندگی از این گروهها در مجتمع مستقر می باشد.  اسامی این گروه ها به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام گروه

مدیر گروه

1

مدیر گروه مغز و اعصاب

آقای دکترحریرچیان

2

مدیر گروه بیماریهای داخلی

آقای دکتر شریفیان

3

مدیر گروه بیهوشی

آقای دکتر نجفی

4

مدیر گروه طب اورژانس

آقای دکتر فرهمند

5

مدیر گروه پزشکی ورزشی

آقای دکتر حلبچی

6

مدیر گروه بیماریهای عفونی

آقای دکتر عمادی

7

مدیر گروه پاتولوژی

آقای دکتر عبدالهی

8

مدیر گروه رادیوتراپی انکولوژی

آقای دکتر کاظمیان

9

مدیر گروه رادیولوژی

آقای دکتر هاشمی

10

مدیر گروه ارتوپدی

آقای دکتر بغدادی

11

مدیر گروه لوکال جراحی

آقای دکتر امامی رضوی

12

مدیر گروه لوکال داخلی

آقای دکتر نصیری طوسی

13

مدیر گروه لوکال رادیولوژی

آقای دکتر قناعتی

14

مدیر گروه لوکال بیهوشی

آقای دکتر میراسکندری


روسای بخش های آموزشی

این مجتمع 66 بخش آموزشی و درمانی دارد که تعدادی از اعضای هیئت علمی در راستای وظایف آموزشی و درمانی عهده دار امور اجرایی این بخشها نیز می باشند. اسامی این بخشها به شرح زیر است.

ردیف

بخش

نام رئیس بخش


ردیف

بخش

نام رئیس بخش

1

بخش مغز و اعصاب

دکتر غفارپور

22

بخش پزشکی ورزشی

دکتر حلبچی

2

بخش روان تنی

دکتر نوربالا

23

بخش  اورژانس

دکتر حسینی داورانی

3

بخش پوست

دکتر مرتضوی

24

بخش مراقبتهای دارویی

خانم دکتر جهانگرد

4

بخش جراحی 1

دکتر طولابی

25

بخش جراحی پلاستیک

دکتر عطری

5

بخش جراحی 3

دکتر فاضلی

26

بخش نوزادان و NICU

خانم دکتر نیری

6

بخش جراحی 4

دکتر کشوری

27

بخش زنان و مامائی

خانم دکترحنطوش زاده

7

بخش جراحی 5

دکتر میرشریفی

28

بخش جراحی توراکس

دکتر رحیم

8

بخش ارولوژی

دکتر آیتی

29

بخش جراحی عمومی

دکتر امامی رضوی

9

بخش ارتوپدی مردان و ززنان

دکتر مرتضوی

30

بخش گوش و حلق و بینی

دکتر صدرحسینی

10

بخش جراحی قلب

دکتر صالحی

31

بخش روماتولوژی

دکتر رستمیان

11

بخش جراحی اعصاب

دکترشیخ رضایی

32

بخش خون و مدیکال آنکولوژی

دکتر صفائی

12

بخش داخلی گوارش و کبد

دکتر دریانی

33

بخش غدد

دکتر نخجوانی

13

بخش ریه وآندوسکوپی ریه

دکتر صفوی

34

بخش پزشکی هسته ای

دکتر  فرزانه فر

14

بخش قلب مردان و زنان

CCU و آنژیوگرافی

CCU و آنژیوگرافی

دکترزندپارسا

35

بخش رادیوتراپی و انکولوژی

دکتر عقیلی

15

بخش نفرولوژی و همودیالیز

دکترلسان پزشکی

36

بخش جراحی 3

دکتر محققی

16

بخش داخلی جنرال زنان و مردان

دکترمیرزازاده

37

بخش جراحی 2

دکتر میر

17

بخش پیوند کلیه

دکتر خاتمی

38

بخش جراحی1

دکتر محمودزاده

18

بخش هپاتوبیلیاری و پیوند کبد

دکتر جعفریان

39

بخشهای ICU مجتمع

دکتر بیک محمدی

19

بخش عفونی مردان و زنان

دکتر عمادی

40

بخش پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال مجتمع

و کلینیکال مجتمع

دکتر عبدالهی

20

بخش های رادیولوژی مجتمع

دکتر قناعتی

41

بخش ژنتیک

دکتر شکوری

21

بخش بیهوشی

دکترمیراسکندری

42

بخش کودکان

دکتر رئیس کرمی

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021