به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت امور دانشگاهی > شوراها و کمیته ها 
: شما اینجا هستید
 

شوراها و کمیته ها:

به منظور اجرای سیاستهای آموزشی و پژوهشی در مجتمع تعدادی کمیته و شورا راه اندازی گردیده است.

شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی :

این شورا متشکل از معاون امور دانشگاهی و روسای دفاتر و مدیر حوزه هر هفته شنبه ها تشکیل جلسه داده و موضوعات مطرح شده از طرف دفاتر را بررسی و ارائه طریق می نماید.

شورای آموزشی و پژوهشی مجتمع:

این شورا متشکل از رئیس مجتمع، مدیران گروههای مستقر در مجتمع، روسای برخی از بخشهای ماژور و روسای دفاتر معاونت امور دانشگاهی بوده که هر سه ماه تشکیل جلسه داده و موضوعات ارجاع داده شده از طرف معاونت دانشگاهی را بررسی و تصویب نهایی می نماید.

شورای مشترک امور دانشگاهی با دانشکده های تابعه:

این شورا از سال 1394 راه اندازی گردیده و متشکل از نمایندگان تام الاختیار دانشکده ها و معاون دانشگاهی می باشد که هر ماه جلسه داشته و به بررسی و رفع مشکلات فراگیران غیر پزشکی دانشکده های تابعه دانشگاه در مجتمع می پردازد.


کمیته دستیاری :

دبیر کمیته: دکتر مریم مهرپویا

متخصص قلب و عروق: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

این کمیته که زیر مجموعه دفتر امور فراگیران است با اساسنامه مشخص هر ماه تشکیل جلسه داده و موضوعات مربوط به دستیاران از جمله شکایات و تشویق های ارجاع داده شده از طرف بخشها، نحوه برگزاری کارگاه بدو ورود و نیازسنجی آموزشی ، امور رفاهی بررسی و ارائه تصمیم می نماید.


 کمیته کارآموزی و کارورزی :

دبیر کمیته: دکتر نسیم خواجوی راد

متخصص بیماریهای داخلی

رتبه علمی: استادیار

 این کمیته که زیر مجموعه دفتر امور فراگیران است با اساسنامه مشخص هر ماه تشکیل جلسه داده و موضوعات مربوط به کارآموزان و کاارورزان از جمله شکایات و تشویق های ارجاع داده شده از طرف بخشها، نحوه برگزاری کارگاه بدو ورود و نیازسنجی آموزشی ، امور رفاهی بررسی و ارائه تصمیم می نماید.

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021