به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت امور دانشگاهی > دفاتر معاونت امور دانشگاهی 
: شما اینجا هستید
 

دفاتر معاونت امور دانشگاهی

دفتر امور هیئت علمی:

رئیس دفتر: دکتر حمید عمادی کوچک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

رتبه علمی- استاد

مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور

وظایف:

1-   ارتباط مستمر با اعضای هیئت علمی بمنظور آگاهی و کسب نظرات آنان در مورد مشکلات آموزشی، اداری و رفاهی

2-   تشکیل جلسات توجیهی برای هیئت علمی جدیدالورود و تمام وقت

3-   پیگیری راه اندازی پرتال عملکرد هیئت علمی

4-   برنامه ریزی در خصوص مستندسازی و جمع آوری فعالیت های هیئت علمی به منظور ارتقاء و ترفیع بموقع آنان

5-   برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی با همکاری دفتر توسعه آموزش

6-   نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی

7-   نظارت بر حسن اجرای ضوابط اصول رفتار حرفه ای

8-   اجرای اعتباربخشی آموزشی  و برنامه استراتژیک آموزشی – پژوهشی مجتمع در حوزه های مرتبط با اعضای هیئت علمی و همکاری با دفتر اعتباربخشی مجتمع

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2838 تماس حاصل نمایید


دفتر امور فراگیران:

رئیس دفتر: دکتر محمد تقی بیگ محمدی

متخصص بیهوشی - فلوشیپ مراقبتهای ویژه

رتبه علمی: دانشیار

مسئول دفتر: خانم آزاده شیدایی

وظایف:

1-     یکپارچه سازی کلیه فعالیتهای مرتبط با فراگیران در مجتمع

2-     ارزیابی و تبیین راهکارهایی بر بهبود آموزش درون بخشی به فراگیران جهت ارائه به شورای آموزشی مجتمع

3-      همکاری با دفتر توسعه آموزش در ارزشیابی عملکرد بخش ها و گروههای آموزشی در رابطه با فراگیران براساس کوریکولومهای مصوب

4-     تبیین راهکارهای مناسب بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی،پژوهشی و رفاهی به فراگیران

5-     شرکت در جلسات دانشکده پزشکی در خصوص امور مرتبط با فراگیران

6-     رسیدگی به شکایات واصله از فراگیران در سطح مجتمع طبق آیین نامه مصوب شورای آموزشی

7-     نظارت مستمر بر تشکیل جلسات کمیته های زیر مجموعه و اجرای مصوبات آنان

8-     نظارت بر حسن اجرای ضوابط اصول رفتار حرفه ای فراگیران

9-     اجرای اعتبار بخشی آموزشی در حوزه های مرتبط با فراگیران و همکاری با دفتراعتباربخشی مجتمع

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2486 تماس حاصل نمایید


دفتر توسعه آموزش:

رئیس دفتر: دکتر امیر کشوری

متخصص جراحی عمومی

رتبه علمی: استاد

مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور

وظایف:

1-     تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی و فراگیران

2-     برگزاری دوره های آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران

3-     ارزیابی و ارتقای مهارتهای آموزشی در فراگیران

4-     توسعه آموزش الکترونیک و آموزش های مجازی در مجتمع

5-      تعامل سازنده با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

6-     ارزشیابی عملکرد بخش ها و گروههای آموزشی بر اساس کوریکولوم های مصوب

7-     پایش برمامه های آموزشی در حال اجرا در بخش های مجتمع

8-     اجرای اعتباربخشی آموزشی در حوزه های مرتبط با اجرا و پایش فرآیندها و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی


دفتر توسعه تحقیقات بالینی:

رئیس دفتر: دکتر بابک ساعدی

متخصص گوش و حلق و بینی : فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت

رتبه علمی: استاد

وظایف:

1-     تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشکده و دانشگاه

2-      تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

3-     تلاش در جهت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

4-     نظارت برحسن انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش ها

5-     تلاش  و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

6-     برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران

7-     دبیر کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع


اعضای همکار این دفتر:

آقای دکتر عباس علیپور  - PhD  اپیدمیولوژی
خانم دکتر مریم صاحبی دکتر تخصصی پژوهشی اپیدمیولوژی

خانم جیران زبردست : کارشناس امور پژوهشی

خانم زهره شهابی : کارشناس آمار


جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 و 2689 (کارشناسان پژوهشی) تماس حاصل نمایید

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021