به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > بخشنامه ها و آیین نامه ها 
: شما اینجا هستید
 

پروتکل پيشگيري از زخم گوارشي ناشي از استرس و فرم تجويز پنتوپرازول

دستورالعمل حمل و تحويل نمونه هاي پاتولوژي و سيتولوژي (جدید)

آئین نامه کمیته روزانه تعیین تکلیف بیماران در اورژانس

فرم درخواست و پروتکل تجویز آلبومین

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021