به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > مدارک پزشکی 
: شما اینجا هستید
 

سرکار خانم : ماندانا معدنی

سمت : مسئول واحد مدارک پزشکی

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

شماره تماس :61192039

مکان : مقابل ساختمان تصویربرداری ، جنب مرکز تحقیقات اعصاب


شرح وظایف

پذیرش و تشکیل پرونده جهت  بیماران اتاق عمل های سرپایی و بخشهای بستری درخواست سابقه بیماران بستری مجدد از بایگانی، ارائه 18 برگ اصلی پرونده و پرینت سربرگ و کیف بهداشتی به بیماران

پذیرش بیماران سرپایی درمانگاهها ، تشکیل پرونده و تحویل پرونده های بیماران به درمانگاهها و ارائه آمار های بیماران پذیرش شده در پایان هر روز به درمانگاهها

تحویل پرونده ها از بخشهای بستری و در آمد پس از انجام بررسی کمی و کیفی و مشخص نمودن نواقص  پرونده ها و عودت به بخش جهت رفع نقص

مرتب نمودن اوراق داخل پرونده ها طبق استانداردهای موجود و تعویض پوشه های فرسوده ، درج بار کد پرونده در سیستم به منظور ردیابی آنها ، استخراج پرونده های مورد نیاز محققین و واحد های مختلف بیمارستان جهت مطالعه ، اسکن اوراق اصلی پرونده های بستری ، استخراج پرونده های مورد نیاز مراجع و سازمانهای متقاضی و ارائه اصل پرونده پس از برگ شمار به مراکز مجاز تعیین شده

کد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی و اعمال جراحی  پرونده های تحویل شده و ثبت آنها در سیستم و ایندکس الکترونیک کد گذاری جهت همکاری با محققین به منظور استخراج پرونده های مورد نیاز آنها و تعیین نوبت مطالعه برای آنها

تهیه و گرد آوری آمار از قسمتهای مختلف بیمارستان و تکمیل آمار روزانه بیماران بستری بخش ها و تهیه شاخص های آماری مجتمع و ارائه آمار ماهیانه به معاونت درمان دانشگاه

تهیه آمار 3 و 6 و 9 ماهه و سال بخش ها و اتاق عمل ها ی مجتمع و ارائه آمار های کلینیکی و پاراکلینیکی  و تحلیل شاخص و نمودار های مورد نیاز آنها در این خصوص ، تهیه پاسخ جهت آمار های درخواستی از سازمانها با نظارت معاونت درمان مجتمع .

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021