به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > واحد کنترل عفونت 
: شما اینجا هستید
 

جناب آقای : دکتر آرش سیفی

سمت : مسئول واحد کنترل عفونت

تحصیلات : متخصص و عضو هیأت علمی گروه بیماری های عفونی

 

شرح وظایف:

ساماندهی اقدامات مرتبط با کنترل عفونت در بیمارستانها و مراکز درمانی موجود در مجتمع

برقراری سیستم Surveillance مؤثر و دقیق عفونتهای بیمارستانی در سطح مجتمع

تلاش در جهت رفع مشکلات فرآیندی و ساختاری در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

ارتباط سازنده و نزدیک با کمیته کنترل عفونت و اجرایی نمودن کلیه مصوبات کمیته کنترل عفونت در مجتمع

تدوین پیش نویس کلیه سیاستها و دستورالعمل های مرتبط با عفونتهای بیمارستانی و اجرایی نمودن آنها پس از تصویب در کمیته کنترل عفونت

تدوین و اجرای برنامه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در مجتمع با همکاری گروه فارماکوتراپی
 
 
فرم های دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک ها:

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021