به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > رسیدگی به شکایات و حقوق گیرنده خدمت 
: شما اینجا هستید
 

جناب آقای : دکتر خدانظر خروشا

سمت : مسئول واحد رسیدگی به شکایات

تحصیلات : پزشک عمومی

کارشناسان :

سرکار خانم ویدا کاظمی؛ کارشناس رسیدگی به شکایات ساختمان امام

سرکار خانم مرضیه امیری ؛ کارشناس رسیدگی به شکایات ساختمان ولیعصر

سرکار خانم مینا مجتمهدی ؛ کارشناس رسیدگی به شکایات درمانگاه ها

سرکار خانم الهام عمادی؛ کارشناس رسیدگی به شکایات انستیتوکانسر

جناب آقای فرشید سلطانی ؛ کارشناس رسیدگی به شکایات اورژانس

سرکار خانم صغری علی مردانی؛ کارشناس نظرسنجی

شماره تماس :61192442

مکان : ساختمان ولیعصر (عج) طبقه همکف


شرح وظایف

حفظ محرمانگي اطلاعات مربوط به شکايت و فرد شاکي

ابلاغ خط مشي و فرآيند و فرم رسيدگي به شکايات به همه بخش ها ) اعم از درماني و غير درماني(

فرهنگ سازي و بسترسازي در خصوص فرآيند رسيدگي به شکايات در بيمارستان

دريافت ورسیدگی به شکايات از کانالهاي ارتباطي تلفني ،کتبي ، حضوري ، اينترنتي ، پيامکي و سامانه هوشمند انتقادات و پیشنهادات

مراجعه به دفتر پرستاری و دريافت شکايات احتمالي در طول عصر يا شب

تخصيص کد رهگيري به هر شکايت و اعلام آن به فرد شاکي

بررسي و تکميل اطلاعات موردنياز شکايت در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

اطلاع رساني به شاکي در خصوص نتيجه رسيدگي و يا ادامه روند رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه

ثبت شکايات جمع آوري شده در نرم افزار مربوطه

بازديد روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پيشنهادات بيماران و همراهيان

پيگيري و پاسخ به شکوائيه هاي وصولي از حوزه درمان و بازرسي دانشگاه و ساير ارگانها ) نظام پزشکي و .... (.

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021