به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > واحد برون سپاری 
: شما اینجا هستید
 

جناب آقای : دکتر محمدتقی نجفی

سمت : مسئول واحد برون سپاری

نوع تخصص : فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیأت علمی گروه نفرولوژی

 

شرح وظایف :

◄    شناسایی خدمات درمانی قابل واگذاری

◄    ارزیابی پیشنهادات و طرح در کمیته برون سپاری خدمات

◄    نظارت بر حسن ارائه خدمات تشخیصی-درمانی توسط واحدهای برون سپاری شده.

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021