به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت درمان > مسئول فنی 
: شما اینجا هستید
 
شرح وظایف:

◄    نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت

◄    سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی (اورژانس)

◄    ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت

◄    نظارت بر انتخاب ، به کارگیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود

◄    کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت  مقررات مصرح در این آیین نامه

◄    کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اوژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

◄    تبصره – بخش فوریت های پزشکی بیمارستانها بر اساس تخصص هایی که مجوزآن را دریافت کرده بایستی امکانات، نیروهای تخصص و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی به صورت 24 ساعته در اختیا داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در این صورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیما و یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش می گردد.

◄    نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب

◄    نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده تجهيزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان.

◄    کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان

◄    ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني و فوريتهاي پزشكي بیمارستان

◄    جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

◄    رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

◄    نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین – مقررات و دستورالعمل ها

◄    رعايت و اعمال كليه قوانين ، مقررات ، دستورالعملهاي وزارت و موازين علمي ، فني ، اسلامي و اخلاقي در مركز.

◄    نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

◄    نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و مرتبط وزارت .

◄    نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش، به معاونت بهداشت/مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

◄  مسئولين فني موظفند علاوه بر انجام وظايف مربوطه در مدت مسئوليت فني، نواقص و ايرادهاي فني را علاوه بر موسس به مسئول فني رابط (مسئول فني صبح ) اعلام دارند.

 

جناب آقای: دکتر خدانظر خروشا

سمت : مسئول فنی

تحصیلات : پزشک عمومی

 

جناب آقای : دکتر علی گنجعلی خان حاکمی

تحصیلات : پزشک عمومی

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021