ماموریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

ارائه برترین خدمات تشخیصی، درمانی ،آموزشی و پژوهشی اثر بخش با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآمد در سطح کشور

 

 چشم انداز مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

پیشرو و قابل اعتماد در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی ،آموزشی و پژوهشی نوین در سطح کشور

 

   ارزش ها ی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

حفظ کرامت انسانی

خلاقيت و نوآوری

پاسخگويي مديران و کارکنان

ارتقای مستمر کيفيت

تلاش و مديريت جهادی

توانمند سازی

مشارکت و کار تيمی