به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت امور دانشگاهی > جشنواره های آموزشی و پژوهشی 
: شما اینجا هستید
 

جشنواره های آموزشی و پژوهشی

جشنواره آموزشی

همه ساله در ابتدای سال تحصیلی به منظور قدردانی از اساتید، دستیاران و فعالیتهای آموزشی برتر، این جشنواره برگزار می گردد. این جشنواره از سال 1385 راه اندازی گردید و تا کنون یازده مورد از آن برگزار و امسال نیز دوازدهمین مورد این جشنواره برگزار خواهد شد.

موضوعات این جشنواره عبارتند از:

 • تقدیر از بخشهای حائز رتبه در امتحانات بورد تخصصی و فوق تخصصی مجتمع : در این قسمت از بخشهایی که دستیاران آنان در امتحانات بورد حائز رتبه های برتر گردیده اند با لوح تقدیر تشکر می گردد.
 • تقدیر از دستیاران حائز رتبه در امتحانات بورد تخصصی و فوق تحصصی: در این قسمت از برنامه از دستیاران که در امتحانات بورد توانسته اند رتبه های برتر را کسب کنند با اهدای لوح و جایزه نقدی تشکر به عمل می آید.
 • تقدیر از دستیاران برگزیده هر گروه بخش : در این قسمت از برنامه از دستیارانی یا بخش ها که در سال تحصیلی جاری طبق ملاک های تعیین شده و فیلترهای مشخص بهترین عملکرد را داشته اند با اهدای لوح و جایزه نقدی تشکر می گردد.
 • تقدیر از اساتید ارتقاء یافته: اعضای هیئت علمی که در سال تحصیلی جاری توانسته اند به رتبه دانشیاری و با استادی نائل آیند با اهدای لوح تشکر می گردد.
 • تقدیر از بخشهای در طول سال تحصیلی گذشته، موفق به راه اندازی رشته جدید در مجتمع شده اند.
 • معرفی اساتید جدید الورود: در این جشنواره سعی گردیده اعضای هیئت علمی که در سال تحصیلی گذشته به جمع مجتمع پیوسته اند با نمایش تصویر آنها به سایر اعضای هیئت علمی و همکاران معرفی گردند.

 

جشنواره پژوهشی:

این جشنواره از سال 1395 راه اندازی گردید و تا کنون دو مورد از آن برگزار گردیده است. موضوعات این جشنواره عبارتند از:

 • تقدیر از بخش های برتر پژوهشی
 • تقدیر از مراکز تحقیقاتی برتر پژوهشی
 • تقدیر از استادیار جوان برتر پژوهشی
 • تقدیر از دستیار برتر پژوهشی
 • تقدیر از بخشهای حائز رتبه در افزایش عملکرد پژوهشی

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021