به وب سایت مجتمع بیمارستانی امام خیمنی(ره) تهران خوش آمدیدتماس با ما|بیمه های طرف قرارداد|تعرفه های بیمارستان|راهنمای مراجعان
صفحه اصلي > معاونتهای بیمارستان > معاونت امور دانشگاهی > کارگاه های آموزشی و پژوهشی 
: شما اینجا هستید
 

کارگاههای آموزشی و پژوهشی

کارگاه های آموزشی بدو ورود دستیاران:

همه ساله در ابتدای ورود دستیاران به بیمارستان و قبل از شروع به کار آنان در بخش ها، یک کارگاه آموزشی 2 یا 3 روزه برای آشنایی دستیاران با مجتمع با عناوین زیر برگزار می گردد.

برنامه آشنایی دستیاران جدیدالورد با مجتمع:

 • خلاصه ای از تاریخچه مجتمع (مصور)
 • آشنایی با معاونت امور دانشگاهی و فعالیت های آن
 • معرفی معاونت درمان مجتمع
 • اخلاق پزشکی و اصول تعهد حرفه ای
 • نحوه ارتباط با بیمار و همراهان
 • آشنایی با فرایندهای مشاوره های قبل از عمل جراحی
 • آشنایی با اصول تکمیل پرونده و مستند سازی
 • آشنایی با نحوه درخواست و پیگیری مشاوره ها
 • مراقبت از خود
 • آشنایی با سیستم پرستاری مجتمع
 • ایمنی بیمار و مدیریت خطر
 • نحوه استفاده از سیستم PACS
 • صدور گواهی فوت، رضایت آگاهانه و شکایات
 • آشنایی با مقررات اورژانس
 • و ترخیصCPR خط مشی، اعلام کد، فرم
 • نحوه انتقال بیمار، دستورالعمل بیمارستانی
 • آشنایی با پروتکل های دارویی مجتمع
 • Dress code که دستیاران به دو گروه خانم و آقا تقسیم می شوند و چند نفر از اساتید آقا برای آقایان و اساتید خانم برای خانم ها این موضوع را تبیین مینمایند.
 • نکات ضروری در نسخه نویسی و Order نویسی
 • درخواست های آزمایشگاه و پاتولوژی و هموویژولانس
 • درخواست خون و فرآورده­ها و ارتباط با بانک خون
 • نکات کاربردی در درخواست­های رادیولوژی

در انتهای کارگاه نیز دستیاران به چند گروه تقسیم شده و هر گروه بوسیله یکی از اعضای هیئت علمی با بخشها و ساختمان های مجتمع در قالب تور بیمارستانی آشنا می گردند.

گذشته از این، در بخش ها و گروههای آموزشی نیز جلسات و کلاسهایی جهت آشنایی کلیه سطوح فراگیران با بخش مربوطه برگزار می گردد.

 

کارگاه های دفتر توسعه آموزش:

 دفتر توسعه آموزش با هدف ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی و دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی اقدام به طراحی و برگزاری کارگاه هایی در این راستا نموده است. این روند همه ساله در شش ماه اول سال با برگزاری جلسات هفتگی بالغ بر 25 الی 30 جلسه آموزشی صورت گرفته که منجر به طراحی حداقل یک کارگاه آموزشی منطبق با نیازسنجی اساتید می شود و سپس در شش ماه دوم سال با توجه به درخواست هیأت علمی، کارگاه موردنظر در چند نوبت برگزار می گردد. براساس روند مذکور هر سال یک کارگاه جدید طراحی و در کنار کارگاه های سال های قبل به تناوب برگزار می گردد. لازم به ذکر است بخشی از این کارگاه ها به موازات کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه برگزار می گردد تا علاوه بر همکاری با دانشگاه، فرصت مناسبی جهت شرکت در کارگاه ها توسط اعضای هیأت علمی بیمارستان امام فراهم شود.

کارگاه های طراحی شده توسط دفتر توسعه این مرکز که طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال برگزار خواهد شد ، به شرح زیر می باشد.

کارگاه دستیار در نقش معلم Resident as a Teacher با مخاطب دستیاران جدیدالورود از ابتدای سال 1391 طراحی و از امسال قرار است این کارگاه برای دستیاران سال دوم برگزار گردد.

 • کارگاه مهارتهای اولیه جراحیBasic Surgical Skills  با مخاطب دستیاران جدیدالورود از ابتدای سال 1392 طراحی و برگزار میگردد.
 • کارگاه آشنایی با اصول پایه تعهد حرفه ای Medical Professionalism با مخاطب اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1393 طراحی و برگزار میگردد.
 • کارگاه شاگردپروری در جراحی Surgical Mentoring  با مخاطب هیئت علمی از ابتدای سال 1394 طراحی و برگزار میگردد.
 • کارگاه مهارت های پایه برقراری ارتباط Basic communication skills با مخاطب اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1395 طراحی و برگزار میگردد.د
 • گارکاه ارتباط استاد- دانشجو Teacher-Student Relationships با مخاطب اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1395 طراحی و برگزار میگردد.
 • گارگاه مهارت های برقراری ارتباط بین گروهی Interprofessional communication skills  با مخاطب اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1395 طراحی و برگزار میگردد.
 • گارگاه مهارت های برقراری ارتباط پزشک- بیمار Physician-Patient communication skills با مخاطب اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1395 طراحی و برگزار میگردد.

اعضای هیئت علمی و دستیاران جهت شرکت در این کارگاهها میتوانند طبق برنامه زمانبندی با شماره 2834 تماس حاصل نموده و یا مستقیماً به این دفتر واقع در ضلع جنوبی باند هلی کوپتر- ساختمان معاونت امور دانشگاهی – دفتر توسعه آموزش مراجعه نمایند.


 

کارگاه های دفتر توسعه پژوهش:

دفتر توسعه تحقیقات بالینی با هدف ارتقای توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی ، دستیاران و کارکنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) همه ساله در دو نوبت اقدام به برگزاری کارگاههای پژوهشی می نماید.:

 • شناسایی و کنترل متغیرهای مخدوش گر و تعدیل گر
 • مالکیت معنوی مقالات
 • Evidense- Based medicine
 • مقاله نویسی سطح 1 و 2
 • SPSS سطح 1 و 2
 • نقد و داوری مقالات
 • مطالعه کیفی
 • جستجوی بانکهای اطلاعاتی
 • بررسی روایی و پایایی ابزارها
 • متا آنالیز سطح 1 و 2
 • محاسبه حجم نمونه
 • نرم افزار Stata سطح 1 و 2
 • متدولوژی تحقیق سطح 1 و 2

اعضای هیئت علمی و دستیاران جهت شرکت در این کارگاهها میتوانند طبق برنامه زمانبندی با شماره 2631 تماس حاصل نموده و یا مستقیماً به این دفتر واقع در ضلع جنوبی باند هلی کوپتر- ساختمان معاونت امور دانشگاهی – دفتر توسعه تحقیقات بالینی مراجعه نمایند.

  تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی: 1419733141

   Imamhospital@tums.ac.ir

     61190  -  021